• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

Работни срещи

Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд в Морски транспорт 15-17 септември 2010

Програма на срещата.

Цели на срещата

Комитетите и групите по условия на труд: състав, дейност, проблеми.  Анализ на данни от изследване

Представяне на проекта

Учебен материал

Безопасност, здраве и работна среда в морския транспорт в България. Особености на морския транспорт.Презентация

Бьорн Ерик Кристоферсен. Морска безопасност.

Комитетитеи групите по условия на труд: състав, дейност дейност, проблеми
Анализна данни от изследване в Параходство БМФ БМФ-ВАРНА

Slide 1
Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд
в строителството
19-21 май 2010 г.
 

Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд в Строителството 19-21 Май 2010

Програма на срещата

Представяне на проекта

Анализ на данни от изследване в строителството.

План за дейстивие по здравословни, безопасни и екологични условия на труд в строителството. Учебен материал

Безопасност, здраве и работна среда в строителството. Презентация.

Комитетите и групите по условия на труд: състав, дейност, проблеми. Презентация

 

Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на КУТ в здравеопазването 8 - 9 февруари 2010

Програма на срещата

Представяне на проекта

Учебен материал

Комитетите и групите по условия на труд: състав, дейност, проблеми.  Анализ на данни от изследване в здравеопазването

Норвежкият модел на Безопасност, здраве и екология (БЗЕ)

Комитетите и групите по условия на труд: състав, дейност, проблеми.  Анализ на данни от изследване в здравеопазването

Здравословни, безопасни и екологични условия на труд в Норвегия

Slide 1
Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд
в строителството
19-21 май 2010 г.
 

Тристранна работна среща. План за действие на КУТ в Транспорта 08 - 09 март 2010г.

Програма на срещатa.

Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие на комитетите по условия на труд в транспорта. Анализ на данни от изследване.


Slide 1
Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд
в строителството
19-21 май 2010 г.
 

Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд в енергетиката 2 - 4 юни 2010 г.

Програма на срещата.

Комитетите и групите по условия на труд: състав, дейност, проблеми
Анализ на данни от изследване в енергетиката.

Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд в енергетиката в Норвегия

Анализ на данни от изследване в енергетиката.

Предизвикателства пред КУТ в Българските предприятия в енергетиката.

Безопасността и здравето при работа в енергетиката.

Slide 1
Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд
в строителството
19-21 май 2010 г.
 

Тристранна работна среща. План за действие на КУТ в Металургията 25-26 февруари 2010.

Програма на срещата.

Учебен материал.

План за действие на комитетите по условия на труд в металургията в Норвегия.

Тристранна работна среща за изготвяне на План за действие от пилотен сектор металургия. Пример на добра практика.

 

Slide 1
Тристранна работна среща по здравословни, безопасни и екологични условия на труд
в строителството
19-21 май 2010 г.