• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

Семинари

Семинар на сектор транспорт 27.11.2009г.

Програма на семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд
за синдикалисти от пилотен бранш „Транспорт”.

Как да направим условията на труд в транспорта здравословни, безопасни и екологични?

Представяне на проекта.

Цели на семинара по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен бранш “Транспорт” с участие на норвежки представители.

Безопасност, здраве и работна среда в сектор транспорт в Норвегия..

Предизвикателствата пред комитетите по условия на труд в българските транспортни предприятия.

Норвежкият модел на Безопасност, здраве и екология (БЗЕ).

Комитетите и групите по условия на труд:
състав, дейност, проблеми. Анализ на данни от изследване в транспорта
.

Снимки от Семинар на сектор "Транспорт"

 

Семинар на сектор металургия 10.12.2009г.

Програма на семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд
на синдикалисти от пилотен сектор „Металургия”

Как да направим условията на труд в металургията здравословни, безопасни и екологични?

Цели на семинара по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен отрасъл “Металургия” с участие на норвежки представители.

Комитетите и групите по условия на труд:
състав, дейност, проблеми Анализ на данни от изследване в металургията

Представяне на проекта.

Предизвикателствата пред комитетите по условия на труд в Българската металургия

Снимки от Семинар на сектор "Металургия"

 

Семинар на сектор здравеопазване 17.12.2009г.

Програма на семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд на синдикалисти от пилотен отрасъл „Здравеопазване”

Цели на семинар по здравословни, безопасни и екологични условия на труд за синдикалисти от пилотен отрасъл “Здравеопазване” с участие на норвежки представители

Комитетите и групите по условия на труд:
състав, дейност, проблеми. Анализ на данни от изследване в здравеопазването

Представяне на проекта

Здраве, безопасност и екология; дейността в областта на безопасността в Здравеопазването в Норвегия

ЗБУТ в Норвегия

Снимки от Семинар на сектор "Здравеопазване"