• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

Жизнено равнище и условия на труд

Информационният бюлетин „Жизнено равнище и условия на труд” се издава с любезното съдействие и финансовата подкрепа на Норвежката програма за сътрудничество с България за икономически растеж и устойчиво развитие

1 Жизнено равнище и условия на труд - 02 2011
2 Жизнено равнище и условия на труд - 01 2011
3 Жизнено равнище и условия на труд - 04 2010
4 Жизнено равнище и условия на труд - 03 2010
5 Жизнено равнище и условия на труд - 02 2010
6 Жизнено равнище и условия на труд - 01 2010
7 Жизнено равнище и условия на труд - 02 2009
8 Жизнено равнище и условия на труд - 01 2009