• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

Международна конференция 15-16.02.2011

Програма

Пламен Димитров - откриване на конференцията

Приветствия - н. пр. г-жа Тове Скарстейн Посланик, Посолство на Кралство Норвегия

Представяне на проекта и на Мрежата на КУТ - Ханс Йовен Нилсен, Юлия Симеонова

Норвежкия опит по социален диалог за насърчаване на безопасни, здравословни и екологични условия на труд - Турид Клетте Норвежка конфедерация на синдикатите

Българският социален диалог по безопасност и здраве при работа - Министър Тотю Младенов

Въздействието на проекта върху дейностите по БЗР в пилотните сектори / браншове:

- Здравеопазване

- Металургия Аурубис България АД

- Металургия КЦМ АД

- Морски транспорт

- Строителство

- Транспорт

Сравнителен анализ на законодателните рамки и практики по обучение на КУТ в България, Норвегия и Румъния

Иновативни мерки за мониторинг и контрол на условията на труд - инж. Румяна Михайлова, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „ГИТ”