• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

Документи

Директива за наранявания с остри предмети в болниците

Здравословни условия на труд

Стратегия за безопасност и здраве при работа

Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.

Здравословни условия на труд
Осем приоритетни области на действие за определяне на политиката на Европейската Общност

Норвежка програма за сътрудничество в България

Практически въпроси – Реализция на проект

Стратегия за безопасност и здраве при работа (БЗР)

Норвежка програма за сътрудничество

Закон за здравословни и безопасни условия на труд

Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд

Подобряване на качеството и на производителността на труда: стратегия на
Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.

Кратък преглед на ситуацията в скандинавските страни

Протокол за отпуск по болест

Писмо за намерение за включваш трудов живот

Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващи рискове(ESENER)

Насилието и тормозът на работното място нарастват в Европа

Slide 1
Значението на изследването на работната среда