• Български (България)
  • English (United Kingdom)
HSE Norwegiean Confederation of Trade Unions Конфедерация на независимите синдикати в България Министерство на труда и социалната политика Изпълнителна агенция Институт за синдикални и социални изследвания Institute for labour and social research
Health, Safety and Environment in the work place
 

Партньори по проекта

Landsorganisasjonen i Norge
Norwegian Confederation of Trade Unions
www.lo.no

Forskningsstiftelsen Fafo
Fafo Institute for Applied Social Science 
http://www.fafo.no

Конфедерация на независимите синдикати в България
www.citub.net

Институт за социални и синдикални изследвания
www.citub.net

Министерство на труда и социалната политика
www.mlsp.government.bg

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”
www.gli.government.bg